Bảng Giá Chụp Hình Cưới Ngoại Cảnh Của Chúng Tôi

Gói 1

4.350.000đ

Giá Tiền Chưa Bao Gồm Phụ Thu

 • Album ảnh ( 20×30) or ( 25×25) 35 trang
 • 01 tấm hình ép gổ ( 60×90 )
 • 01 DVD file hình gốc
 • 01 DVD slideshow
 • Không có album nhỏ

Gói 3

8.868.000đ

Giá Chưa Bao Gồm Phụ Thu

 • Album ảnh ( 20×30) or ( 25×25) 35 trang
 • 01 tấm hình ép gổ ( 60×90 )
 • 01 DVD file hình gốc
 • 01 DVD slideshow
 • 01 album nhỏ

Gói 4

11.986.000đ

Giá Chưa Bao Gồm Phụ Thu

 • Album ảnh ( 20×30) or ( 25×25) 35 trang
 • 01 tấm hình ép gổ ( 60×90 )
 • 01 DVD file hình gốc
 • 01 DVD slideshow
 • 01 album nhỏ